Generalforsamling i Nr. Søby Tennisklub

Torsdag den 24. marts kl. 19.00 afholder Nr. Søby Tennisklub generalforsamling i klubhuset på Nr. Søby Stadion.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

På denne dag er der også mulighed for at blive meldt ind og få banetider. Hvis man ikke kan møde op kan indmeldelse efterfølgende ske hos formanden. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formand Benny Rodam (Røjlevej 17) i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

mvh Bestyrelsen