Generalforsamling d. 27/3 2017 kl. 19:00 i klubhuset, se under arrangementer